Kalendarz

Week of mar 27th

  • Powojenne deportacje Polaków w ZSRR (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Security in South-East Asia: Emerging Challenges amid Geostrategic Competition

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN