Kalendarz

Week of wrz 27th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Research Seminar (Department of International Organizations and Global Security Studies): Sino-Japanese Reactive Diplomacy
  • Spotkanie Komisji Ewaluacyjnej przy Szkole Doktorskiej (zamknięte)
  • Spotkanie zamknięte Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
    Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN