Kalendarz

Week of wrz 13th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Spotkanie komisji ewaluacyjnej SNS (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN