Kalendarz

Week of maj 9th

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
9 maja 2022(3 events)

11:00: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

13:00: Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

10 maja 2022(2 events)

10:00: Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"

14:00: Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)

11 maja 2022 12 maja 2022(1 event)

11:00: Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

13 maja 2022 14 maja 2022 15 maja 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN