Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Obszary badawcze

Zakład zajmuje się analizą problemów politycznych i społecznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, miedzy Bałtykiem i Morzem Czarnym w XX wieku. Aktualnie prowadzimy studia nad „polityką siłową” stosowaną przez Rosję i ZSRS wobec narodów, państw i obywateli tego obszaru. Badamy przejawy „polityki siłowej”, jako zjawiska typowego dla obszaru euroazjatyckiego, pogłębionego przez totalitarny system komunistyczny. Pracownicy zakładu zajmują się obszarami, państwami i narodami położonymi w strefie między Bałtykiem i Morzem Czarnym,  prowadząc badania dotyczące m.in.: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz mniejszości narodowych, w tym Żydów zamieszkałych na tych terytoriach.

Nasi badacze prowadzą kwerendy archiwalne i biblioteczne w kraju i za granicą, głównie w Rosji, na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a także w Izraelu i Wielkiej Brytanii. Wyniki swoich badań publikują w czasopismach naukowych oraz monografiach (indywidualnych i zbiorowych). Dyskutują wybrane problemy podczas zebrań zakładu, seminariów i konferencji naukowych.

Celem badań jest ustalenie teoretycznych wyznaczników i określenie specyficznych aspektów (celów i metod) „siłowej” polityki wewnętrznej oraz siłowej polityki zagranicznej prowadzonej przez sowiecką Rosją (w porównaniu z okresem przed 1917 i po 1990 roku), wobec własnych obywateli oraz obywateli, narodów i państw b. sfery imperialnej Rosji i byłego ZSRS, a także brak poszanowania dla demokratycznych zasad i podstawowych praw człowieka, tak w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jednym z elementów tej analizy są studia nad charakterem dominacji imperialnej uzewnętrznianej w przestrzeni publicznej, jako szczególny wyraz „polityki historycznej” (polityki pamięci – indoktrynacji) na obszarze b. Rosji i b. ZSRS.

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Zainteresowania badawcze Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, w tym polityka wschodnia...
Dr Paweł Rokicki
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Dr Paweł Rokicki

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-litewskie w XX wieku Polskie podziemie niepodległościowe...