Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Obszary badawcze

Przedmiotem zainteresowań badawczych Zakładu są zmiany w regionalnym i globalnym układzie bezpieczeństwa, zdolność państw do właściwego rejestrowania tych zmian i reagowania na nie (strategic capacity), ewolucja instytucji państwowych, konstytucjonalizm. Obszar tych zainteresowań wyznaczają dwie tradycje teoretyczne: teoria stosunków międzynarodowych i teoria państwa. Prowadzimy analizy teoretyczne, stosujemy analizę instytucjonalną oraz badania statystyczno-porównawcze. Badania te mają dwa zasadnicze cele: po pierwsze, poszerzenie wiedzy o naturze wewnętrznych i zewnętrznych zmian w otoczeniu globalnym oraz tendencjach w ewolucji struktur instytucjonalnych państw narodowych; po drugie, ocenę zmian w regionalnym i światowym układzie bezpieczeństwa z punktu widzenia interesów Polski.

Drugim kluczowym obszarem badań Zakładu jest problematyka przemian społeczno-politycznych i instytucjonalnych w wybranych krajach azjatyckich, z szerokim uwzględnieniem stosunków międzynarodowych w regionie. Główny nacisk kładzie się na stosunki polityczne i gospodarcze wybranych państw z Rzeczpospolitą Polską. Główne tematy badawcze to: polityka wewnętrzna i zagraniczna ChRL, procesy narodowościowe w regionie, system polityczny i ideologia Korei Północnej, nowe siły polityczne w Indiach, problemy polityczne i gospodarcze Mongolii, stosunki międzynarodowe państw regionu z Polską. Podstawową metodą badawczą jest analiza dokumentów i materiałów archiwalnych oraz badania terenowe w wybranych krajach Azji. Głównym celem tego nurtu badań jest przybliżenie polskim elitom politycznym, intelektualnym, naukowym i gospodarczym istotnych procesów politycznych w regionie Azji Wschodniej oraz ich konsekwencji dla stosunków gospodarczych i politycznych z Polską. Nasi badacze na bieżąco analizują i popularyzują wiedzę o współczesnej polityce azjatyckich mocarstw, tj. Chin i Indii, w kontekście budowy ich międzynarodowej pozycji. Szczególną wagę przykładamy do śledzenia projektów „Nowego Jedwabnego Szlaku” i inicjatywy współpracy Chin i 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej („16+1”), gdyż bezpośrednio dotyczą one Polski.

Centrum Badań Azji Wschodniej

Informacje kontaktowe
Kierownik Zakładu
Członkowie
________________________________
Stali współpracownicy:
- Prof. Kazimierz Starzyk
- Prof. Adam Jelonek
- Prof. Jan Rowiński
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Mgr Emilia Kowalewska
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Mgr Emilia Kowalewska

Zainteresowania badawcze Konstytucjonalizm Instytucjonalne mechanizmy ochrony praw...
Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

Zainteresowania badawcze Wydolność strategiczna państwa Porównawcze badania ustrojów...
Dr hab. Adam Burakowski
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Dr hab. Adam Burakowski

Zainteresowania badawcze Polityka państw Azji Południowej Historia najnowsza państw...
Dr Tomasz Paszewski
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Dr Tomasz Paszewski

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA Teoria wojny,...
Dr Katarzyna Golik
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Dr Katarzyna Golik

Zainteresowania badawcze Edukacja mniejszości narodowych w ChRL Polityka pogranicza...
Mgr Marta Tomczak
Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych

Mgr Marta Tomczak

Zainteresowania badawcze Współczesne problemy polityczne Chin Chińska polityka...