Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Obszary badawcze

Założycielem Zakładu w 1991 r. i jego pierwszym kierownikiem był profesor Tomasz Strzembosz. Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest historia okresu 1939-1953 oraz współczesne przemiany w krajach Europy Środkowej (Polska, państwa bałtyckie i b. Jugosławii), Wschodniej (Rosja, Białoruś) i Kaukazu (Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, republiki północnokaukaskie) ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich.

Stosując metodologię badań historycznych, badamy walkę narodowych organizacji podziemnych i niezależnych (m. in. harcerstwa) z lat 40. XX w., konflikty między nimi, ich zwalczanie przez władze okupacyjne (III Rzesza i ZSRR) oraz reżimy totalitarne, w końcu towarzyszące temu przedsięwzięcia z zakresu inżynierii społecznej. Szczególną wagę przykładamy do zbadania zbrodni masowych popełnionych tak przez państwa, jak formacje partyzanckie.

Posługując się metodami socjologii i politologii, badamy, w jaki sposób współczesna tożsamość i pamięć zbiorowa w krajach regionu jest kształtowana pod wpływem obrazów wydarzeń z XX w., a zwłaszcza 1917-1921, 1939-1953 i z okresu Jesieni Narodów oraz rozpadu ZSRR i Jugosławii. W tym kontekście m. in. interesuje nas położenie Polaków w krajach b. ZSRR. Poświęcamy uwagę polityce pamięci, którą prowadzą władze państw, partie polityczne i organizacje ochrony pamięci oraz działalności mediów.

Główny cel badań ma charakter komparatystyczny: porównujemy same doświadczenia historyczne oraz ich odzwierciedlenie w tożsamości i pamięci krajów postkomunistycznych.

 

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Bartłomiej Krzysztan
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Dr Bartłomiej Krzysztan

Zainteresowania badawcze antropologia polityki, pamięć kulturowa i polityczna,...
Dr hab. Tomasz Stryjek
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Dr hab. Tomasz Stryjek

Zainteresowania badawcze Pamięć zbiorowa, polityka pamięci i polityka tożsamości...
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Zainteresowania badawcze Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 Stosunki polsko-ukraińskie...
Dr Przemysław Adamczewski
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Dr Przemysław Adamczewski

Zainteresowania badawcze Historia Kaukazu Współczesne procesy modernizacyjne na...
Dr Mariusz Zajączkowski
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Dr Mariusz Zajączkowski

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947 Działalność...
Dr Martyna Rusiniak-Karwat
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Dr Martyna Rusiniak-Karwat

Zainteresowania badawcze Współczesna historia żydowska Doktryny polityczne żydowskiej...
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Dr Dagmara Moskwa

Zainteresowania badawcze:         Publikacje: