Zakład Europeistyki

Obszary badawcze

Począwszy od 2004 roku Zakład Europeistyki bada procesy integracji w Europie, uwzględniając jednocześnie szerszy kontekst globalizacji i wyłaniającego się wielobiegunowego ładu światowego. Badania koncentrują się na początkach i rozwoju Unii Europejskiej oraz na relacjach polsko-unijnych.

W latach 2012-2016 badania były prowadzone w ramach 2 głównych projektów: 1) Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; 2) Euroregiony.

W latach 2017-2020 realizujemy 3 projekty: 1) Integracja i dezintegracja w Europie w XXI wieku; 2) Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej; 3) Małe państwa i terytoria specjalne Unii Europejskiej wobec napływu migrantów.

Nasze badania mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy, teoretyczny i empiryczny. Stosujemy wiele paradygmatów, teorii i podejść badawczych, w tym strukturalny realizm, liberalizm, konstruktywizm, teorię cyklów hegemonicznych, racjonalnego wyboru oraz geopolityki. Stosujemy analizę historyczną i statystyczną, a także kładziemy nacisk na badania porównawcze.

Celem naszych badań jest analiza współczesnych zjawisk i procesów towarzyszących integracji europejskiej i ich wpływ na Unię Europejską – kluczowego aktora na arenie międzynarodowej. Ponadto, poszukujemy prawidłowości rządzących integracją i dezintegracją w Europie, starając się sformułować nowe podejścia teoretyczne, niezbędne do dalszych badań nad UE w XXI wieku. Wreszcie, wyniki badań prowadzonych przez Zakład mają służyć celom praktycznym, zwłaszcza polskiej polityce zagranicznej.

Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki

Otwarte spotkania Zakładu Europeistyki

Nasza kadra naukowa

Zakład Europeistyki

Dr hab. Paweł Borkowski

Zainteresowania badawcze Publikacje Lista publikacji [PDF file] Curriculum Vitae...
Dr Monika Sus

Dr Monika Sus

Monika Sus jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk....
Dr Adrian Chojan
Zakład Europeistyki

Dr Adrian Chojan

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna RP Wspólna Polityka Zagraniczna i...
Dr hab. Paweł Olszewski
Zakład Europeistyki

Dr hab. Paweł Olszewski

Zainteresowania badawcze Integracja europejska Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...
Zakład Europeistyki

Dr hab. Jakub Wódka

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i wewnętrzna Turcji Miejsce wzrastających...
Mgr Mateusz Czasak
Zakład Europeistyki

Mgr Mateusz Czasak

Zainteresowania badawcze Niemcy i Francja w Unii Europejskiej Trójkąt Weimarski...