Zakład Filozofii Polityki

Obszary badawcze

Zakład  podejmował w przeszłości rozmaite zadania badawcze, od studiów nad tradycjami republikańskimi poprzez teorie sprawiedliwości i konstytucjonalizm po idee „dobrego społeczeństwa”. Obecnie prowadzimy badania dotyczące kryzysu nowoczesności, który często formułowany jest jako skutek „rewolucji genderowej”, czyli kulturowej dyslokacji płci. W niedalekiej przyszłości Zakład podejmie się nowego zadania badawczego obejmującego problematykę różnorakich związków między teologią a myślą polityczną.

Ponieważ Zakład zajmuje się szczególnym odgałęzieniem filozofii, jakim jest myśl polityczna, czy blisko z nią sąsiadująca historia idei, przyjętą metodą badawczą jest kontekstualizm, czyli badanie kontekstu historyczno-kulturowego, w ramach którego dana idea polityczna, nurt myślowy, czy sposób argumentacji wyłania się,  uzyskuje swą retoryczną artykulację w postaci tekstów i dyskursów, po czym zdobywa „rząd dusz”.

Poszukujemy odpowiedzi na ważne – z punktu widzenia nauk o polityce – pytanie o sprawczą moc idei politycznych. Dlaczego jedne z nich łatwo zdobywają popularność i wpływają na ludzkie opinie i postawy, inne zaś ulegają marginalizacji i zapomnieniu? Ponieważ w odróżnieniu od innych specjalności, filozofia polityczna  pozostaje w stałym związku z intelektualnymi tradycjami  przeszłości,  pozwala to jej na osiągnięcie bardziej wyostrzonej optyki w analizie kluczowych idei i pojęć, jakie ożywiają nasze współczesne polityczne debaty i kontrowersje.

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Dr Marta Olesik
Zakład Filozofii Polityki

Dr Marta Olesik

Zainteresowania badawcze teologia polityczna, teoria krytyczna, modele metafizyczne...
Dr Mateusz Janik
Zakład Filozofii Polityki

Dr Mateusz Janik

Zainteresowania badawcze nowożytna filozofia polityczna zwrot po-kartezjański globalna...
Mgr Szymon Bródka
Zakład Filozofii Polityki

Mgr Szymon Bródka

Zainteresowania badawcze Filozofia polityki Historia liberalizmu Współczesna myśl...
Dr Michał Pospiszyl
Zakład Filozofii Polityki

Dr Michał Pospiszyl

Zainteresowania badawcze historia biopolityki teologia polityczna kultura wizualna...
Mgr Bartosz Wójcik
Zakład Filozofii Polityki

Mgr Bartosz Wójcik

Zainteresowania badawcze Hegel i niemiecki idealizm Teorie krytyczne Współczesna...