Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Obszary badawcze

Zakład zajmuje się badaniem współczesnych przemian społecznych na poziomie globalnym i lokalnym. W obszarze naszych zainteresowań jest również polska rzeczywistość instytucjonalna oraz wybrane problemy społeczne. Obiektem naszych analiz są trwające obecnie procesy o charakterze średniookresowym, a nie zamknięte okresy badane z perspektywy historycznej. Są to procesy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze – procesy stanowiące kontynuację trendów związanych z transformacją ustrojową. Po drugie – procesy nowe, wywołane przez zjawiska o charakterze globalnym.

W naszych badaniach stosujemy podejście multidyscyplinarne. Zakładamy łączenie technik ilościowych, jakościowych i eksperymentalnych. Czerpiemy głównie z teorii oraz metodologii stosowanych w socjologii i politologii, a także w ekonomii, polityce społecznej i innych dyscyplinach. wiedzy.

Jako przedmiot analizy traktujemy równolegle:

  • obiektywne procesy i zjawiska społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru instytucjonalnego;
  • postrzeganie tych zjawisk i procesów przez rozmaite grupy społeczne — od elit politycznych po społecznie, materialnie i edukacyjnie wykluczonych;
  • specyfikę zachowań i strategie jednostek i poszczególnych grup społecznych.

Poza realizowaniem celów czysto poznawczych, poszukujemy sposobów eliminowania negatywnych społecznych i ekonomicznych skutków badanych zjawisk, a także  metod wspierania efektów pozytywnych.

 

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Dr hab. Marta Danecka
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Marta Danecka

Zainteresowania badawcze Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i innych krajach...
Dr Anna Ciepielewska-Kowalik
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Anna Ciepielewska-Kowalik

Anna Ciepielewska-Kowalik – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,...
Dr Adam Kęska
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Adam Kęska

Zainteresowania badawcze Metodologia badań ilościowych w naukach społecznych Analiza...
Dr Zofia Newlin-Mazaraki
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Zofia Newlin-Mazaraki

Zainteresowania badawcze Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i postaw...
Mgr Rafał Pląsek
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Mgr Rafał Pląsek

Zainteresowania badawcze Socjologia edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemian...