Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Obszary badawcze

Zakład prowadzi interdyscyplinarne studia nad społeczeństwem i instytucjami – przede wszystkim państwem – i skomplikowanymi relacjami między tymi sferami. Badania koncentrują się na procesach społecznej, kulturowej i instytucjonalnej zmiany, zwłaszcza na jej następujących, bezpośrednio obserwowalnych przejawach:

(a) indywidualne biografie (mobilność społeczna, sieci społeczne, socjologia relacji, dystrybucja kapitału społecznego, ludzkiego, kulturowego i ekonomicznego)

(b) postawy społeczne i podzielana wiedza (opinia publiczna, zachowania wyborcze, pamięć historyczna, kultura polityczna, społeczeństwo obywatelskie)

(c) reformy państwa (działanie, kontekst społeczny i instytucjonalny, mity i racjonalizacja).

Nasze badania czerpią ze studiów nad transformacją ustrojową oraz z różnych paradygmatów teoretycznych, w tym postpozytywizmu, kulturalizmu, neoinstytucjonalizmu i pragmatyzmu. Stosujemy analizę danych ilościowych i jakościowych. W ostatnich latach członkowie Zakładu byli zaangażowani w realizację dwóch dużych projektów – Ludzie w sieciach i SITUS – oraz organizację otwartego seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania.

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Paweł Kamiński
Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Dr Paweł Kamiński

Zainteresowania badawcze Grupy interesu Partie polityczne Podziały socjopolityczne...
Dr Marta Kołczyńska
Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Dr Marta Kołczyńska

Zainteresowania badawcze postawy i zachowania polityczne międzynarodowe badania...
Dr hab. Ireneusz Sadowski
Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Dr hab. Ireneusz Sadowski

Ireneusz Sadowski jest socjologiem, profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN....
Dr Jakub Wysmułek
Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Dr Jakub Wysmułek

Zainteresowania badawcze Polityka pamięci Historia społeczna Antropologia historyczna...