Nabór na stypendium

Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa działające przy Instytucie Studiów Politycznych PAN ogłasza nabór na stypendium dla studentów na kierunkach humanistycznych i społecznych, którzy w ramach seminarium magisterskiego opracują rozprawę na temat działalności zawodowej lub życia prof.Richarda Pipesa. Stypendium w wysokości 2000 zł. miesięcznie będzie wypłacane maksymalnie przez 18 miesięcy, podczas których stypendysta będzie zobowiązany co 6 miesięcy składać sprawozdanie z postępu prac.

Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • projekt pracy magisterskiej (maksymalnie 3 strony maszynopisu, tj. 5 tys. znaków ze spacjami);
  • zaświadczenie/dokument od promotora o zaakceptowaniu tematu pracy magisterskiej;

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres lab.pipes@isppan.waw.pl do dnia15 marca 2020 r.