O Instytucie

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) został założony  w 1990 roku. Skupia czołowych polskich politologów, historyków i socjologów oraz stanowi ważny ośrodek na mapie polskich badań nad polityką i historią najnowszą. Misją Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych studiów nad zmianami społecznymi i politycznymi w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Wschód-Zachód. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, a także do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Od pierwszych lat funkcjonowania prowadzone w Instytucie studia koncentrowały się na społeczeństwach postkomunistycznych i transformacji ustrojowej w wymiarze teoretycznym i empirycznym oraz w perspektywie porównawczej. Taki program badawczy był tworzony i rozwijany przez założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu – profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego, czołowego polskiego socjologa i doradcę „Solidarności”. Nasze badania transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w Polsce są osadzone także w pogłębionej refleksji historycznej dotyczącej ruchów oporu i ruchów opozycyjnych w czasie II wojny światowej oraz w czasach komunizmu. Interdyscyplinarne zespoły historyków i politologów badają stosunki Polski z Niemcami z jednej strony, a ze Związkiem Sowieckim (następnie Rosją i Ukrainą), z drugiej strony, zarówno przed jak i po 1989 roku. Program badań uzupełnia również regionalne spojrzenie na Europę Środkową i Wschodnią. Zmiany polityczne na poziomie regionalnym i globalnym są przedmiotem zainteresowania zespołów naukowców pracujących nad problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i wydolności strategicznej państwa, integracji europejskiej i Azji Wschodniej. Nasze wysiłki na rzecz zrozumienia i wyjaśnienia przemian politycznych i społecznych w XX i XXI wieku uzupełnia praca historyków idei politycznych.

Od roku 1990 Instytutem kierowali:

prof. Edmund Wnuk-Lipiński (1990-1994)

Zastępcy: dr hab. Wojciech Lamentowicz, mgr Tomasz Uliński

prof. Wojciech Roszkowski (1994-2000)

Zastępcy: prof. Andrzej Paczkowski, dr Zbigniew Stawrowski

prof. Jerzy Holzer (2000-2004)

Zastępcy: prof. Wojciech Materski, dr Irena Pańków

prof. Wojciech Materski (2004-2012)

Zastępcy: prof. Ryszard Żelichowski, dr hab. Ewa Nalewajko, dr Irena Pańków

prof. Eugeniusz C. Król (2012-2016)

Zastępcy: dr Joanna Szymoniczek, dr Dominik Smyrgała

prof. Grzegorz Motyka (2016-)

Zastępcy: prof. Ewa Nalewajko (2016-2018), dr hab. Agnieszka Cianciara (2016-2020), dr hab. Ireneusz Sadowski (2018-), dr hab. Piotr Osęka (2020-)