Główne tematy badawcze

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) skupia czołowych polskich politologów, historyków i socjologów oraz stanowi wyjątkowe i inspirujące środowisko dla realizacji innowacyjnych projektów badawczych. Misją Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących politycznej i społecznej zmiany na styku Wschodu i Zachodu.

Polska

Transformacja postkomunistyczna w Polsce: instytucje i społeczeństwo – Polska w Unii Europejskiej – Elity polityczne w Polsce – Polska polityka zagraniczna – Współpraca regionalna w Europie Środkowej i Wschodniej.

Transformacja polityczna i społeczno-gospodarcza

 Globalne przemiany systemowe – Gospodarka oparta na wiedzy – Polityka społeczna – Opozycja w PRL – Jakość demokracji i kapitału społecznego – Wspólnota polityczna: tradycje liberalne i republikańskie.

Historia i pamięć

Stosunki polsko-niemieckie – Stosunki polsko-holenderskie – Stosunki polsko-żydowskie – Stosunki polsko-ukraińskie – Mniejszości narodowe, II wojna światowa i antysowiecki ruch oporu – Historia i polityka – Współczesna historiografia polska, ukraińska i rosyjska: dyskursy i debaty.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia strategiczne – Globalne struktury bezpieczeństwa – System euroatlantycki i nowy ład międzynarodowy – Azja Wschodnia – Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

Integracja europejska

Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej – Polityka zagraniczna UE – Stosunki UE-Turcja – Polityka rozszerzania UE – Europejska Polityka Sąsiedztwa.