Aktualności

Wydarzenia, komunikaty, ogłoszenia, multimedia

ISP PAN w liczbach (2020)

Wydawnictwo

Czasopisma i książki

Newsfeed

Bieżące informacje z publicznego profilu ISP PAN w serwisie Facebook
Used for the like, share, comment, and reaction icons

Ciekawa konferencja Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk🧐

Zachęcamy do aplikowania!PRZECIWKO SYSTEMOWI

System to od dziesięcioleci jedno ze słów, po które chętnie sięgają uczestnicy szeroko rozumianej debaty publicznej. Jego łatwo zauważalna popularność wydaje się konsekwencją istotnych, związanych z nowoczesnością, przemian w społecznym odbiorze rzeczywistości. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku słowo to, o ile nie było opatrzone żadnymi „uściślającymi” przymiotnikami, odnosiło się przede wszystkim do systemu filozoficznego, lub szerzej: systemu wiedzy; dziś, gdy mówimy system, mamy na myśli najczęściej system polityczny. Określenie to ma przy tym niemal zawsze zabarwienie pejoratywne – system to w domyśle: opresyjny w jakimś stopniu porządek polityczno-społeczny, nie zaś na przykład system dobrych rządów. Tak więc wraz z załamaniem się wiary w naszą zdolność do całościowego objaśniania rzeczywistości, umocniło się przeświadczenie o naszej zdolności – lub też nie kontrolowanej skłonności – do wytwarzania spójnych, opresyjnych form zbiorowej organizacji. Jeśli wiara w możliwość systemowego poznania gdziekolwiek przetrwała, to jako przekonanie, iż zasady działania tychże opresyjnych systemów mogą być rozpoznane i że możliwe jest stworzenie krytycznego modelu systemu, stanowiące wstęp do jego obezwładnienia. Do stworzenia takiego modelu w szczególnym stopniu, choć nie wyłącznie, powołany byłby dysydent. W przeszłości nazywano tak w krajach bloku sowieckiego otwartych przeciwników komunistycznej partokracji. Zgodnie z modelem idealnym, szerszym od przytoczonej właśnie definicji, dysydent powinien być zaangażowanym politycznie intelektualistą, w przeszłości związanym z systemem, który obecnie, po „wyzbyciu się złudzeń”, poddaje analizie i krytycznej ocenie. Kategorię tę można zatem zgeneralizować w taki sposób, by mieścili się w niej nie tylko dawni dysydenci antykomunistyczni, ale i niektórzy współcześni krytycy zachodniego systemu politycznego i społecznego, tacy jak John Gray, Noam Chomsky czy Aleksander Zinowiew. Celem organizowanej przez nas konferencji jest przyjrzenie się przeprowadzanym dziś z pozycji „dysydenckich” krytykom zachodniej rzeczywistości, ich, uwzględniająca różnorakie konteksty, analiza oraz ocena ich walorów poznawczych. Pragnęlibyśmy ustalić, czy krytyki te są kompatybilne czy też, przeciwnie, nie dają się ze sobą pogodzić; czy mają one charakter nowatorski czy też jedynie powielają znane z przeszłości schematy; czy wpisany jest w nie spójny program terapii i naprawy czy też odrzuca się w nich taką możliwość; czy ich autorzy są w stanie zaproponować jednostce zmuszonej żyć w „złym systemie” pewien wzorzec dobrego życia, indywidualną parenezę, i czy jednostkom, którym zdarzyło się być intelektualistami, wyznaczają szczególne zadania. Na te i inne pytania poszukiwać będziemy odpowiedzi w trakcie dyskusji, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Lista analizowanych autorów jest otwarta i nie ogranicza się do wymienionych przed chwilą, skadinąd godnych uwagi i do pewnego stopnia wyznaczających kierunek badań, postaci.
Konferencja PRZECIW SYSTEMOWI, organizowana przez Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz redakcję rocznika „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of the History of Ideas”, w trosce o zdrowie jej uczestników odbywać się będzie online. Złożą się na nią trzy organizowane w kilkutygodniowych odstępach sesje, z których pierwsza będzie miała miejsce w czwartek 15 października w godzinach 14:00 – 16:30; druga w czwartek 29 października w godzinach 14:00 – 16:30; trzecia natomiast w czwartek 19 listopada w godzinach 11:00 – 13:30. Tytuły oraz szczegółowy program poszczególnych sesji prześlemy uczestnikom na początku października.
Obrady toczyć się będą w języku polskim i angielskim. Efektem konferencji ma się stać publikacja trzeciego, tematycznego numeru angielskojęzycznego rocznika „The Interlocutor”, zatytułowanego AGAINST THE SYSTEM. O zasadach przyjmowania tekstów do numeru redakcja rocznika poinformuje uczestników po zakończeniu konferencji. Z wytycznymi dla autorów pisma można zapoznać się już teraz na jego stronie internetowej: www.theinterlocutor.ifispan.pl/#authors
Do udziału w konferencji, oprócz filozofów, zapraszamy również socjologów, politologów oraz wszystkich, którym bliska jest idea systemowej krytyki społecznej i politycznej. Zgłoszenia referatów w postaci krótkiego abstraktu i biogramu prosimy przesyłać do 15 września br. na adres mailowy smazurek@ifispan.waw.pl lub agniazdo@ifispan.edu.pl
... Zobacz więcejZobacz mniej

Ciekawa konferencja Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk🧐

Zachęcamy do aplikowania!

Polecamy!📣📣Wprawdzie lato w pełni☀️, ale my mamy dla Was całkiem dobry plan na najbliższą jesień, bo znamy wstępny program📋 #EuropeanReasearchAndInnovationDays ‼️

👉W programie wydarzenia, zaplanowanego na 2️⃣2️⃣- 2️⃣4️⃣ września, sesje poświęcone m.in. #HoryzontEuropa, #EuropeanResearchArea, #GreenDeal, badaniom nad #COVID19 czy #misjom💧🦀🧑‍🔬🌾. W tym roku #RiDaysEU będą odbywały się #online, jest to zatem niepowtarzalna okazja do uczestnictwa z każdego miejsca w Europie i na świecie🌎🌍

👉Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zachęca do zapoznania się z programem pod linkiem⬇️⬇️
bit.ly/2XdyKCt

Polska Akademia Nauk
Biuro Doskonałości Naukowej
Académie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique à Paris
Polnische Akademie der Wissenschaften - Wien/Polska Akademia Nauk - Wiedeń
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
RPK Poznań - Nauka, Kariera, Biznes
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Politechnika Śląska
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Polska Sieć Kobiet Nauki/Polish Women Scientists Network
Forum Akademickie
Narodowe Centrum Nauki
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN
Instytut Oceanologii PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - ICHB PAN
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN / Institute of Physical Chemistry of the PAS
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Agrofizyki PAN / Institute of Agrophysics, PAS
Instytut Fizyki PAN / Institute of Physics PAS
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Instytut Maszyn Przepływowych
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Polish Institute of Advanced Studies PIASt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
POMORSKIE Regional EU Office
East Poland House
Lodzkie House
... Zobacz więcejZobacz mniej

Polecamy!
Więcej...

Adres

Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20, 00-625 Warszawa

Kontakt

Centrala: +48 22 825 52 21
Biblioteka: +48 22 350 93 03
e-mail: politic@isppan.waw.pl

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00