HR Excellence in Research

 

Instytut Studiów Politycznych PAN z dniem 19 lipca 2023 roku dołączył do elitarnego grona europejskich instytucji naukowych wyróżnionych przez Komisję Europejską logiem „HR Excellence in Research”.

Certyfikat ten nadawany jest przez Komisję Europejską europejskim instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty, dotyczące polityki kadrowej Instytutu: