HR Excellence in Research

  • Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 października 2022 r. (szczegóły – PDF, 462 KB)
  • Raport z badania ankietowegoWarunki pracy i rozwoju zawodowego – HR Excellence in Research. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wrzesień 2022 (szczegóły – PDF, 656 KB)
  • Plan Równości Płci dla Instytutu Studiów Politycznych PAN na lata 2023-2024 (szczegóły – PDF, 609 KB)