Biblioteka

Katalog online – wejście

W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad 30 000 tomów książek i czasopism. Kolekcja obejmuje szereg dyscyplin, w tym nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologię i historię współczesną. Posiadamy wydawnictwa w różnych językach: oprócz tomów w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim, w zbiorach znajdują się również publikacje w języku czeskim, słowackim, ukraińskim, rumuńskim i litewskim.

Biblioteka oferuje (lokalny) dostęp do zasobów i baz danych elektronicznych takich wydawnictw jak Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, EBSCO i Cambridge Journals.

Oferujemy również naszym użytkownikom niewielką czytelnię (z dostępem do Wi-Fi) oraz usługi wymiany międzybibliotecznej.

Prosimy o składanie zamówień z wyprzedzeniem, ponieważ znaczna część kolekcji jest przechowywana w magazynie znajdującym się poza siedzibą Instytutu.

Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00.
Z powodu prac związanych z przeniesieniem biblioteki do nowej siedziby, zmuszeni jesteśmy na okres kilku miesięcy ograniczyć dostępność księgozbioru. Obecnie książki pozostające w magazynie są niedostępne.

Bazy czasopism zagranicznych (dostęp w sieci lokalnej):

Indeksy cytowań:

Biblioteki cyfrowe i repozytoria:

System informacji prawnej:

Informacje kontaktowe
Mgr Magdalena Dołbakowska
Specjalista ds. zbiorów biblitecznych
Bądź z nami w kontakcie