Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Informacja o działalności ISP PAN. Pobierz tekst łatwy do czytania ETR (Easy-to-read) – 406 KB, PDF

Informacja o działalności ISP PAN. Pobierz tekst odczytywalny maszynowo – 17 KB, MS Word

Informacja o działalności ISP PAN w języku migowym – w planach

Informacje o dostępności internetowej i aplikacjach mobilnych

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych w domenach isppan.waw.pl oraz politic.edu.pl.

Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wymienione wyżej strony internetowe są częściowo zgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stanowiącymi załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa isppan.waw.pl została opublikowana w roku 2014, a jej ostatnia istotna zmiana zawartości miała miejsce w roku 2020. Wewnętrznego przeglądu stron internetowych ISP PAN dokonano w dniach 11-21.09.2020 z uwzględnieniem listy kontrolnej opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji 04.02.2020. Niniejsze oświadczenie przygotowano dnia 22.09.2020.

Niezgodności i wyłączenia

Strony mogą wymagać przewijania w pionie. Strony posiadają znaczniki służące prezentacji, np. „center”. Strony nie posiadają elementów audiodeskrypcji i udźwiękowienia. ISP PAN obecnie nie posiada możliwości udostępnienia usług tłumacza języka migowego. Odnośnie multimediów publikowanych po dniu 23 września 2020 r. wyłączenie stosowania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z 2019 r.) wynika z treści art. 3 ust. 2 pkt. 5 oraz pkt. 7 lit. b i c niniejszej ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie uwagi dotyczące dostępności stron internetowych ISP PAN prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio do administratorów stron ISP PAN na adres: admin@isppan.waw.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby zawartość administrowanych witryn była dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o dostępności architektonicznej

Do siedziby ISP PAN przy ul. Polnej 18/20 przyprowadzi wejście z dwoma schodami. Przy wejściu znajduje się domofon i dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracowników i poprosić o pomoc w pokonaniu schodów. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instytut nie dysponuje także miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Biblioteki i Laboratorium im. R. Pipesa przy ul Oleandrów 2/4 prowadzi wejście z ulicy z jednym stopniem. Znajduje się tam wideodomofon, z pomocą którego można wezwać pracownika i poprosić go pomoc w wejściu. Pomieszczenie znajduje się na parterze i jest dostępne dla osób na wózkach oraz z psem asystującym. Brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych. Nie dysponujemy miejscami parkingowymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie uwagi dotyczące dostępności architektonicznej ISP PAN prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio do Sekretariatu Instytutu na adres: politic@isppan.waw.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na wniosek dotyczący dostępności architektonicznej lub cyfrowej, powiadomienie o tym fakcie należy przesłać na adres e-mail Sekretariatu Dyrekcji ISP PAN (organ właściwy do rozpatrzenia odwołań): politic@isppan.waw.pl,

bądź listownie na adres:

Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20, 00-625 Warszawa

W przypadku niezadowalającego wyniku postępowania odwoławczego skargę można zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Informacje o postępowaniach odwoławczych dla osób niesłyszących i słabosłyszących: