Współpraca międzynarodowa

Współpracujemy na stałe z wieloma instytucjami badawczymi, w tym z:

 • Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS – Francja)
 • Litewską Akademią Nauk (Litwa)
 • Rosyjską Akademią Nauk (Federacja Rosyjska)

Nasi pracownicy są zaangażowani w realizację projektów badawczych we współpracy z naukowcami z następujących ośrodków :

 • Uniwersytet Bahcesehir (Turcja)
 • Kolegium Europejskie (Belgia & Polska)
 • Uniwersytet Korwina (Węgry)
 • Wolny Uniwersytet w Brukseli (Belgia)
 • Uniwersytet Hebrajski (Izrael)
 • Uniwersytet NOVA w Lizbonie (Portugalia)
 • Uniwersytet Oksfordzki (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Sofijski (Bułgaria)
 • Uniwersytet Koloński (Niemcy)
 • Uniwersytet w Jenie (Niemcy)
 • Uniwersytet w Michigan (Stany Zjednoczone)
 • Uniwersytet Tasmański (Australia)
 • Uniwersytet Panteon-Sorbona (Francja)
 • Jesteśmy partnerem instytucjonalnym EURHISTXX (Europejskiej Sieci Historii Współczesnej).
 • Jesteśmy pełnoprawnym członkiem ECPR (Europejskie Konsorcjum Badań Politycznych).

Nasi badacze angażują się w międzynarodowe projekty i sieci badawcze, otrzymują prestiżowe stypendia oraz uczestniczą w konferencjach i warsztatach międzynarodowych.

 

Aktywność międzynarodowa w ostatnich latach obejmowała:

I. Udział w projektach i sieciach badawczych          

 • Studium Porównawcze Systemów Wyborczych (CSES)
 • Działanie COST „Prawdziwy europejski wyborca: Strategia analizy perspektyw europejskiej demokracji wyborczej, obejmująca zachodnią, południową i wschodnią część kontynentu”
 • Europejska Sieć Historii Współczesnej (EURHISTXX)
 • Przyszłość stosunków UE-Turcja: dynamika i scenariusze (FEUTURE)
 • Zarządzanie krajowe i europejskie: polska i norweska współpraca w kierunku efektywniejszej polityki bezpieczeństwa, energetycznej i migracyjnej (GOODGOV)
 • Reżim i społeczeństwo w Europie Wschodniej 1956-1989 (RESOCEA)

II. Stypendia i staże badawcze

 • Stypendium Fundacji Andrew W. Mellona w zakresie nauk społecznych i humanistycznych dla badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej (Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu)
 • Grant badawczy DAAD dla polskich naukowców (Forschungsstelle Osteuropa, Brema)
 • Pobyt badawczy w Europejskm Centrum Socjologii i Nauk Politycznych (CESSP, Uniwersytet Panteon – Sorbona w Paryżu)
 • Kolegium Imre Kertesza, Uniwersytet w Jenie
 • Niderlandzki Instytut Studiów Zaawansowanych

III. Konferencje i warsztaty

Pracownicy Instytutu regularnie przedstawiają wyniki swoich badań na konferencjach i warsztatach organizowanych przez ECPR (Europejskie Konsorcjum Badań Politycznych), IPSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych), UACES (Stowarzyszenie Akademickie Współczesnych Studiów Europejskich), CES (Rada Studiów Europejskich) i wiele innych.

W celu uczczenia 25-lecia Instytutu została zorganizowana w grudniu 2015 konferencja międzynarodowa (15,6 MB, PDF) poświęcona „nowej Jałcie”, z udziałem wybitnych naukowców z Polski, Niemiec i Rosji.