Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych w domenach isppan.waw.pl oraz politic.edu.pl.

Wymienione wyżej strony internetowe są częściowo zgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stanowiącymi załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa www.isppan.waw.pl została opublikowana w roku 2014, a jej ostatnia istotna zmiana zawartości miała miejsce w roku 2020. Wewnętrznego przeglądu stron internetowych ISP PAN dokonano w dniach 11-21.09.2020 z uwzględnieniem listy kontrolnej opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji 04.02.2020. Niniejsze oświadczenie przygotowano dnia 22.09.2020.

Niezgodności i wyłączenia

Strony mogą wymagać przewijania w pionie. Strony posiadają znaczniki służące prezentacji, np. „center”. Strony nie posiadają elementów audiodeskrypcji i udźwiękowienia. ISP PAN nie posiada możliwości udostępnienia usług tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie uwagi dotyczące dostępności stron internetowych ISP PAN prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio do administratorów stron ISP PAN na adres: admin@isppan.waw.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby zawartość administrowanych witryn była dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na wniosek dotyczący dostępności cyfrowej, powiadomienie o tym fakcie należy przesłać na adres e-mail sekretariatu Dyrekcji ISP PAN (organ właściwy do rozpatrzenia odwołań): politic@isppan.waw.pl, bądź na adres:
Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20, 00-625 Warszawa

W przypadku niezadowalającego wyniku postępowania odwoławczego skargę można zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Informacje o dostępności architektonicznej

Do siedziby ISP PAN przy ul. Polnej 18/20 przyprowadzi wejście z dwoma schodami. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego można wezwać pracowników i poprosić o pomoc w pokonaniu schodów. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Instytut nie dysponuje także miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.