O projekcie

Zmarły 18 maja 2018 r. wybitny sowietolog prof. Richard Pipes zapisał Instytutowi Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk liczący 3,5 tysiąca pozycji, księgozbiór. Wchodzące w jego skład woluminy, zbierane przez ponad pół wieku,to pozycje o wysokiej wartości naukowej, historycznej jak i bibliofilskiej–najstarsze pozycje pochodzą z przełomu XIX i XX wieku.
Na bazie „Biblioteki im. prof. Richarda Pipesa”, Instytut Studiów Politycznych PAN rozpoczął w grudniu 2019 r. w ramach programu „Dialog”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. „Laboratorium im. Richarda Pipesa” (nr rejestracyjny wniosku: 0032/2019).
Jego głównym celem jest wykreowanie europejskiego centrum badań sowietologicznych i badań nad obszarem postsowieckim. Działalność Laboratorium jest ukierunkowana na kraje Zachodu a także obszar postsowiecki.

W ramach rozpoczętego projektu prowadzone będą:

  • co roczne „Konferencje Pipesowskie”, skupiające ekspertów o międzynarodowej renomie zajmujących się badaniami sowietologicznymi i nad obszarem postsowieckim ;
  • otwarte seminaria z udziałem ekspertów od spraw wschodnich z kraju i zagranicy;
  • coroczne szkoły letnie z udziałem słuchaczy rekrutowanych spośród młodych naukowców z obszaru postsowieckiego i międzynarodowych ekspertów;

Prócz tego przyznawane będą granty:

  • dla studentów studiów magisterskich i doktorantów zajmujących się w swoich badaniach tematyką sowietologiczną lub dotyczącą obszaru postsowieckiego;
  • dla zagranicznych naukowców na krótkie pobyty badawcze w Instytucie Studiów Politycznych PAN i dotyczące Związku Sowieckiego lub obszaru postsowieckiego;

Efektem prowadzonych prac będzie także działalność wydawnicza w językach kongresowych.
Funkcję kierownika projektu pełni dr Przemysław Adamczewski a sekretarza dr Wojciech Łysek.