Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza

Logo projektu

 

Tytuł projektu: „Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza”

Strona WWW: https://trojmorze.isppan.waw.pl/

Kierownik projektu: dr. hab. Agnieszka Orzelska-Stączek , prof. ISPPAN Okres realizacji: 2022-2024

Typ projektu: Nauka dla Społeczeństwa -MEiN

Numer rejestracyjny: NdS/543014/2022/2022

Kierownik: dr. hab. Agnieszka Orzelska-Stączek , prof. ISPPAN

Kwota dofinansowania: 1 500 000,00

Czas realizacji: 2022-2024

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza.
Inicjatywa Trójmorza jest ambitnym wewnątrzunijnym projektem o znaczeniu strategicznym dla Polski. Stała się ważnym impulsem rozwoju dla regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Aktualnie ta współpraca rozwija się głównie na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Poprzez utworzenie Centrum Badawczego pragniemy rozciągnąć ją na płaszczyznę naukową i ekspercką. Centrum będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy naukowej i badań na temat Inicjatywy, a także będzie fundamentem międzynarodowej sieci współpracy łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza. W szerokim ujęciu prowadzone badania będą obejmować wymiar ekonomiczny, polityczny i społeczny Inicjatywy Trójmorza. W węższej perspektywie zamierzamy się skoncentrować na problematyce energetycznej, infrastrukturalnej, cyfrowej oraz na sprawach bezpieczeństwa regionu, z uwzględnieniem polityki społecznej. Badania będą prowadzone na dwóch poziomach analizy: na poziomie poszczególnych państw uczestniczących w 3SI oraz na poziomie systemu międzynarodowego.