Dr hab. Nina Gładziuk (Janina Gładziuk-Okopień)

Pracownia Myśli Politycznej

Zainteresowania badawcze

  • Starożytna myśl grecka i odwołania do niej w nowożytnej oraz współczesnej filozofii politycznej
  • Genealogia anglosaskiego liberalizmu; siedemnastowieczna angielska myśl polityczna; amerykańska myśl polityczna okresu założycielskiego; spór tradycji republikańskiej z liberalną w USA
  • Kwestia płci jako problem polityczny od greckiej starożytności poprzez nowożytność, aż po nowoczesne dyskursy płci; teorie płci w nurtach niemieckiego pesymizmu kulturowego, rewolucji konserwatywnej i faszyzmu; ruchy tożsamości męskiej w obrębie millenarystycznej prawicy chrześcijańskiej w USA
  • Związki faszyzmu z kulturowym modernizmem: estetyzm awangardy, egzystencjalizm, psychologia głębi

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie