Kalendarz

Events in październik 2021

 • Narracje w muzeach II wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Egzamin główny w przewodzie mgr Agnieszki Stec (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Egzamin z filozofii w przewodzie mgr Stec
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
  Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)
 • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
 • Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stec (otwarte)
 • The Contemporary Understanding of War
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Rada Naukowa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN