Aktywność międzynarodowa

Nasi badacze angażują się w międzynarodowe projekty i sieci badawcze, otrzymują prestiżowe stypendia oraz uczestniczą w konferencjach i warsztatach międzynarodowych.

Aktywność międzynarodowa w ostatnich latach obejmowała:

Udział w projektach i sieciach badawczych          

Studium Porównawcze Systemów Wyborczych (CSES)

Działanie COST „Prawdziwy europejski wyborca: Strategia analizy perspektyw europejskiej demokracji wyborczej, obejmująca zachodnią, południową i wschodnią część kontynentu”

Europejska Sieć Historii Współczesnej (EURHISTXX)

Przyszłość stosunków UE-Turcja: dynamika i scenariusze (FEUTURE)

Zarządzanie krajowe i europejskie: polska i norweska współpraca w kierunku efektywniejszej polityki bezpieczeństwa, energetycznej i migracyjnej (GOODGOV)

Reżim i społeczeństwo w Europie Wschodniej 1956-1989 (RESOCEA)

Stypendia i staże badawcze

Stypendium Fundacji Andrew W. Mellona w zakresie nauk społecznych i humanistycznych dla badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej (Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu)

Grant badawczy DAAD dla polskich naukowców (Forschungsstelle Osteuropa, Brema)

Pobyt badawczy w Europejskm Centrum Socjologii i Nauk Politycznych (CESSP, Uniwersytet Panteon – Sorbona w Paryżu)

Kolegium Imre Kertesza, Uniwersytet w Jenie

Niderlandzki Instytut Studiów Zaawansowanych

Konferencje i warsztaty

Pracownicy Instytutu regularnie przedstawiają wyniki swoich badań na konferencjach i warsztatach organizowanych przez ECPR (Europejskie Konsorcjum Badań Politycznych), IPSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych), UACES (Stowarzyszenie Akademickie Współczesnych Studiów Europejskich), CES (Rada Studiów Europejskich) i wiele innych.

W celu uczczenia 25-lecia Instytutu została zorganizowana w grudniu 2015 konferencja międzynarodowa poświęcona „nowej Jałcie”, z udziałem wybitnych naukowców z Polski, Niemiec i Rosji.