• 25 października 2018 r.
  Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii UJ) – Negatywny konsens konstytucyjny
 • 29 listopada 2018 r.
  Mateusz Fałkowski (Instytut Pileckiego) – Zagraniczni sojusznicy, rywalizacja o zasoby i instytucjonalizacja ruchu społecznego w podziemiu
 • 24 stycznia 2019 r.
  Maciej Kassner (Instytut Filozofii UMK) – Jak opisać dynamikę polityczną polskiej transformacji? Hipoteza ruchu dwukierunkowego Karla Polanyiego
 • 21 marca 2019 r.
  Spotkanie specjalne / warsztaty
 • 25 kwietnia 2019 r.
  Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Jak powiązać egalitaryzm z kapitalizmem? O architekturze instytucjonalnej modelu szwedzkiego
 • 23 maja 2019 r.
  Andrzej Rychard (IFiS PAN) – Zawracająca transformacja. Hybryda czy nowa spójność?