Zakład Studiów nad Niemcami – spotkania otwarte

  • 25.04.2017 – mgr Piotr Andrzejewski
    Teoria kolonialna jako sposób interpretacji relacji polsko- niemieckich.
  • 16.05.2017 – dr Magdalena Lemańczyk
    Mniejszości niemieckie w Europie Środkowej (wstępna koncepcja badań socjologicznych).
  • 13.06.2017 – prof. dr hab. Piotr Madajczyk
    Nowe prace na temat mniejszości niemieckiej w Polsce.

Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej ISP PAN przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie.