Zakład Studiów nad Niemcami – spotkania otwarte

Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN

serdecznie zaprasza na otwarte zebrania.

 

Terminy i tematy spotkań:

  • 17.10.2017 – mgr Piotr Andrzejewski.  Konstrukcja narodu austriackiego po II Wojnie Światowej. Prezentacja pracy doktorskiej.
  • 14.11.2017 – prof. dr hab. Wanda Jarząbek. Wybory do Bundestagu i rozmowy koalicyjne z perspektywy uczestnika Wahlbeobachterreise.
  • 21.11.2017 – mgr Anna Przybyll. Analiza dyskursu medialnego wokół 72. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gusen.
  • 05.12.2017 – dr Paweł Popieliński.  Etniczność i narodowość członków mniejszości niemieckiej w  Polsce po 1989 roku. Prezentacja części rozprawy habilitacyjnej.

    Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie.