Dr Przemysław Adamczewski

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Historia Kaukazu
  • Współczesne procesy modernizacyjne na Kaukazie
  • Stosunki międzyetniczne i polityczne na Kaukazie
  • Kształtowanie pamięci historycznej na Kaukazie
  • Historia kontaktów Polski z Kaukazem
  • Kaukaz w polskich wyobrażeniach polityczno-społecznych

Publikacje

  • Academia.edu​.
  • Curriculum Vitae (PDF).
  • Lista publikacji (PDF).
  • Udział w konferencjach naukowych (PDF).
Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie