Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Obszary badawcze

Założycielem Zakładu w 1991 r. i jego pierwszym kierownikiem był profesor Tomasz Strzembosz. Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest historia okresu 1939-1953 oraz współczesne przemiany w krajach Europy Środkowej (Polska, państwa bałtyckie i b. Jugosławii), Wschodniej (Rosja, Białoruś) i Kaukazu (Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, republiki północnokaukaskie) ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich.

Stosując metodologię badań historycznych, badamy walkę narodowych organizacji podziemnych i niezależnych (m. in. harcerstwa) z lat 40. XX w., konflikty między nimi, ich zwalczanie przez władze okupacyjne (III Rzesza i ZSRR) oraz reżimy totalitarne, w końcu towarzyszące temu przedsięwzięcia z zakresu inżynierii społecznej. Szczególną wagę przykładamy do zbadania zbrodni masowych popełnionych tak przez państwa, jak formacje partyzanckie.

Posługując się metodami socjologii i politologii, badamy, w jaki sposób współczesna tożsamość i pamięć zbiorowa w krajach regionu jest kształtowana pod wpływem obrazów wydarzeń z XX w., a zwłaszcza 1917-1921, 1939-1953 i z okresu Jesieni Narodów oraz rozpadu ZSRR i Jugosławii. W tym kontekście m. in. interesuje nas położenie Polaków w krajach b. ZSRR. Poświęcamy uwagę polityce pamięci, którą prowadzą władze państw, partie polityczne i organizacje ochrony pamięci oraz działalności mediów.

Główny cel badań ma charakter komparatystyczny: porównujemy same doświadczenia historyczne oraz ich odzwierciedlenie w tożsamości i pamięci krajów postkomunistycznych.

 

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Bartłomiej Krzysztan
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Bartłomiej Krzysztan

Bartłomiej Krzysztan jest politologiem, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych...
Dr hab. Tomasz Stryjek
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr hab. Tomasz Stryjek

Zainteresowania badawcze Pamięć zbiorowa, polityka pamięci i polityka tożsamości...
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Zainteresowania badawcze Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 Stosunki polsko-ukraińskie...
Dr hab. Przemysław Adamczewski
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr hab. Przemysław Adamczewski

Zainteresowania badawcze Historia Kaukazu Współczesne procesy modernizacyjne na...
Dr Mariusz Zajączkowski
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Mariusz Zajączkowski

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947 Działalność...
Dr Martyna Rusiniak-Karwat
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Martyna Rusiniak-Karwat

Zainteresowania badawcze Współczesna historia żydowska Doktryny polityczne żydowskiej...
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Dagmara Moskwa

Zainteresowania badawcze:         Publikacje: Linki zewnętrzne...