Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Obecne tematy zainteresowań badawczych pracowników Zakładu:

 

* w obszarze historii:

  • wydarzenia w konflikcie polsko-ukraińskim w latach 1939-1947, w tym działalność podziemia ukraińskiego w Polsce po wojnie,
  • unifikacja ziem włączonych do ZSRR w Europie w latach 1944-1953, w tym represje wobec zamieszkującej je ludności,
  • migracje żydowskich uchodźców z Polski podczas II wojny światowej i ich losy oraz polityka władz polskich wobec Żydów po wojnie, szczególnie inwigilacja tej mniejszości,
  • Polacy na Kaukazie w XIX i XX w., w tym ich tożsamość i stosunek do kraju rodzinnego.

*  w obszarze pamięci:

  • kultury historyczne Polski i Ukrainy oraz konfliktogenne wydarzenia z XX w. w dialogu historycznym między nimi,
  • współczesny populizm historyczny w polityce w państwach Europy Wschodniej,
  • pamięć zbiorowa grup etnicznych Kaukazu, które doświadczyły podwójnej kolonizacji (sowieckiej/rosyjskiej oraz republikańskiej/regionalnej),
  • pamięć zbiorowa jako czynnik procesów narodotwórczych i narzędzie sprawowania władzy w państwach Kaukazu Południowego,
  • ludobójstwa i zbrodnie wobec ludzkości w XX w. oraz polityka pamięci o nich (gł. przypadki Ukrainy i Armenii),
  • polityka pamięci oraz ujęcie jej w aktach prawnych w Rosji oraz sąsiednich państwach regionu.
Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Grzegorz Demel

Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5336-1171 Profil PBN:...
Dr Bartłomiej Krzysztan
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Bartłomiej Krzysztan

Bartłomiej Krzysztan jest politologiem, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych...
Dr Paweł Rokicki
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Paweł Rokicki

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-litewskie w XX wieku Polskie podziemie niepodległościowe...
Dr hab. Tomasz Stryjek
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr hab. Tomasz Stryjek

Zainteresowania badawcze Pamięć zbiorowa, polityka pamięci i polityka tożsamości...
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Zainteresowania badawcze Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 Stosunki polsko-ukraińskie...
Dr hab. Przemysław Adamczewski
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr hab. Przemysław Adamczewski

Zainteresowania badawcze Historia Kaukazu Współczesne procesy modernizacyjne na...
Dr Mariusz Zajączkowski
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Mariusz Zajączkowski

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947 Działalność...
Dr Martyna Rusiniak-Karwat
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Martyna Rusiniak-Karwat

Zainteresowania badawcze Współczesna historia żydowska Doktryny polityczne żydowskiej...
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Dr Dagmara Moskwa

Zainteresowania badawcze         Publikacje   Linki zewnętrzne...