Dr Bartłomiej Krzysztan

Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Bartłomiej Krzysztan jest politologiem, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i niezależnym analitykiem. Jest absolwentem nauk politycznych na Université Libre de Bruxelles oraz nauk politycznych i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. W badaniach zajmuje się antropologią polityki, pamięcią kulturową i polityczną, postkolonializmem oraz tożsamością narodową i etniczną, przede wszystkim na Kaukazie Południowym. Publikował m.in. w „Studiach Politycznych”, „Roczniku Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea”. Jest współredaktorem zbioru artykułów “Polityka/polityczność: Granice dyskursu”

Zainteresowania badawcze

 • antropologia polityki,
 • pamięć kulturowa i polityczna,
 • tożsamość narodowa i etniczna,
 • postkolonializm,
 • krytyczna analiza dyskursu,
 • współczesne problemy polityczne na Kaukazie Południowym.

Wybrane publikacje

 • Escape from Being Provincial: Transformation of the Political Memory in the Urban Landscape of Gori, “Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region” 6/2015, 86-109.
 • Unique or modular? Armenian Velvet Revolution in comparative approach, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 18 (3), 143-171.
 • Pamięć niezakończonej wojny. Konflikt i kształtowanie wspólnoty etnopolitycznej w Górskim Karabachu, „Studia Polityczne”, t. 48 (1), 61-78
 • Dwoistość doświadczenia: Gruzja w dyskursie postkolonialnym o postsowieckości, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 58, 196-215
 • Polityka/polityczność: granice dyskursu, pod red. B Krzysztan, W Ufel, M Zieliński, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016.

Linki do portali

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie