Dr hab. Tomasz Stryjek

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Pamięć zbiorowa, polityka pamięci i polityka tożsamości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej od 1991 r. (Ukraina, Rosja, państwa bałtyckie i państwa d. Jugosławii)
  • Historiografia dziejów narodowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w XIX-XX w. i współcześnie
  • Współczesny nacjonalizm jako ruch i ideologia
  • Teorie oraz metodologie badania narodu i nacjonalizmu
  • Historia Ukrainy i stosunków ukraińsko-polskich XIX i XX w.

Publikacje 

Curriculum Vitae [PDF file]

Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii” – fotogaleria: [1] [2] [3] [4] [5]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie