Dr Mariusz Zajączkowski

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947
  • Działalność ukraińskiego podziemia na byłych i obecnych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej i we wczesnych latach powojennych
  • Ukraiński ruch narodowy i nacjonalistyczny w XX stuleciu.

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie