Dokąd sięga Europa Środkowa? Pytania o granice cywilizacji w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

10 października 2022 roku w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN przy ul. Dworkowej 3 odbyła się sesja naukowa zatytułowana Dokąd sięga Europa Środkowa? Pytania o granice cywilizacji w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

Konferencji towarzyszyły obchody jubileuszu 50-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha Roszkowskiego.

W pierwszej części konferencji nastąpiło powitanie szanownych gości przez Dyrektora ISP PAN profesora Grzegorza Motykę. Następnie profesor Agnieszka Orzelska-Stączek wygłosiła Laudację na cześć Jubilata. Odczytano również listy gratulacyjne, które spłynęły z tej okazji na ręce Jubilata. Na zakończenie tej części spotkania, profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu wręczono pamiątkową księgę jubileuszową zatytułowaną Wschód Zachodu? Szukając tożsamości Europy Środkowej.

Link do księgi: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produkt/wschod-zachodu-szukajac-tozsamosci-europy-srodkowej/

 

Galeria zdjęć