Zakład Europeistyki – spotkania otwarte

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze jesiennym w roku akademickim 2020/2021, które – tak jak dotychczas – będą się odbywały we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30, ale nie w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20, lecz online w programie ZOOM.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

– 15.IX.2020 r. – Zebranie organizacyjne. Omówienie planu pracy i zadań naukowo-badawczych w bieżącym semestrze. Obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.

– 22.IX.2020 r. – Dr Monika Sus –  wygłosi referat nt. Wyjaśnienie współczesnych relacji między Polską a Niemcami. Propozycja teoretyczna.

– 29.IX.2020 r. – Prof. dr hab. Józef M. Fiszer – przedstawi koncepcję monografii  nt. Kształtowanie sie i rozwój stosunków polsko-niemieckich w latach 1989-2015/2016.

– 6.X.2020 r. –  Dr hab. Paweł Borkowski, prof. ISP PAN  –  wygłosi referat nt. Uwarunkowania pozycji państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej – perspektywa geoekonomiczna i konstruktywistyczna.

– 13.X.2020 r. – Dr  hab. Agnieszka Cianciara, prof. ISP PAN – wygłosi referat nt. Polska jako nowy ‘trudny partner’ w Unii Europejskiej: zróżnicowana integracja czy zróżnicowana dezintegracja?

– 27.X.2020 r. – Mgr Mateusz Czasak – wygłosi referat nt. Wpływ pandemii koronawirusa na niemiecką scenę polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem AfD. 

– 3.XI.2020 r. –  Dr Krzysztof Garczewski – wygłosi referat nt. Narracje historyczne w procesie integracji europejskiej.

– 17.XI.2020 r. – Mgr Grzegorz Zbinkowski – przedstawi stan badań nad rozprawą doktorską nt. Polityka zagraniczna Polski w okresie odzyskiwania suwerenności (1989-1991).

– 24.XI.2020 r. –   Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat nt. Black lives matter – czy świat się rozliczył z kolonializmem? Przypadek Antyli Holenderskich.

– 1.XII.2020 r. – Mgr Jan Niemiec (UJ, Laboratorium im. Pipesa) – przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej nt. Obrońcy wiary: rola religii w tureckiej polityce zagranicznej względem Bałkanów Zachodnich w XXI wieku.

– 8.XII.2020 r. – Mgr Marta Labuda (UJ, Laboratorium im. Pipesa) – przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej nt. Relacje gospodarcze pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.

– 15.XII.2020 r. – Dr Adrian Chojan – przedstawi koncepcję planowanej rozprawy habilitacyjnej.

– 22.XII.2020 r. – Prof. dr hab. Józef M. Fiszer – przedstawi koncepcję i stan przygotowań do ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. 30-lecie Trójkąta Weimarskiego. Geneza, działalność, sukcesy, porażki i perspektywy jego renesansu

– 5.I.2021 r. – Sprawy organizacyjne.

– 12.I.2021 r. – Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PAN – wygłosi referat nt. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w 2020 roku.

– 19.I.2021 r. – Dr hab. Jakub Wódka, prof. ISP PAN – wygłosi referat nt. Polityka Turcji wobec wschodniego śródziemnomorza. Perspektywa realizmu neoklasycznego.

– 2.II.2021 r. – Dr Krzysztof Garczewski – wygłosi referat nt. Prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej – próba bilansu.

– 9.II.2021 r. – Mgr Mateusz Czasak przedstawi stan badań nad rozprawą doktorską nt. Rola Niemiec i Francji w genezie i rozwoju Unii Europejskiej (1992-2016)

– 16.II.2021 r. – Podsumowanie zajęć w semestrze jesiennym i omówienie planu zajęć  w semestrze wiosennym 2020/2021.

          Łączę serdeczne pozdrowienia.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                      Kierownik Zakładu Europeistyki

                                                                                         Prof.  dr hab. Józef M. Fiszer