Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki

Biuletyn Analiz i Opinii jest publikacją elektroniczną o charakterze eksperckim wydawaną przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN od 2012 roku.

Celem Biuletynu jest upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu studiów europejskich, prowadzonych przez pracowników Zakładu oraz ekspertów zewnętrznych.

Syntetyczna forma oraz orientacja na praktykę polityczną czynią z publikowanych analiz interesujący i użyteczny materiał zarówno dla pracowników naukowych i studentów, jak i dla decydentów, dziennikarzy oraz wszystkich osób zainteresowanych Unią Europejską i jej stosunkami zewnętrznymi.

Zapraszamy do lektury oraz do nadsyłania tekstów!

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW [szczegóły – 284 KB, PDF].