Nabór na stypendia dla doktorantów z jednostek badawczych w Polsce

Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa działające przy Instytucie Studiów Politycznych PAN ogłasza nabór na stypendia dla doktorantów z jednostek badawczych w Polsce zajmujących się badaniami politologicznymi/historycznymi/socjologicznymi dotyczącymi obszaru byłego bloku wschodniego. Stypendia w wysokości 2000 PLN miesięcznie mogą zostać przyznane na okres od trzech do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne sześć miesięcy (decyzja zostanie podjęta przez Radę Laboratorium).

Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • spis publikacji;
  • projekt badawczy swojej przyszłej dysertacji doktorskiej(maksymalnie 5stron maszynopisu, tj. 8tys. znaków ze spacjami);
  • informację o imieniu i nazwisku i adresie mailowym pracownika naukowego, który będzie mógł wystawić kandydatowi na stypendium rekomendację(rekomendacja nie jest wymagana przy składaniu wniosku);

W przypadku równorzędnych projektów badawczych Rada Laboratorium może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

W swojej pracy doktorskiej i ewentualnych publikacjach naukowych stypendysta będzie zobowiązany zamieścić informację, że powstały przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach stypendium im.prof. Richarda Pipesa, przyznawanego przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Stypendyści będą zobowiązani, w okresie pobierania stypendium, do uczestnictwa w seminariach/wydarzeniach naukowych organizowanych przez Instytut Studiów Politycznych PAN, a także zaprezentowania wyników swoich badań.

Stypendyści-doktoranci będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie swojego projektu i rozwoju naukowego z pracownikami Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: lab.pipes@isppan.waw.pl do dnia 15 marca 2020 roku. Komisja rozpatrzy wnioski do 15 kwietnia 2020 roku.