Ogłoszenia

 • 24.11.2021: Ogłoszenie ws. stypendiów w Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa – szczegóły (PDF, 522 KB)
 • 22.11.2021: Adam Ulam i środowisko polskich sowietologów w USA. Spotkanie zorganizowane przez Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, ZOOM, 02 grudnia, 14:00-16:00 – szczegóły (plik PDF, 463 KB)
 • 02.11.2021: Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej a refleksja teoretyczna nad imperialnym dziedzictwem ZSRR. Spotkanie zorganizowane przez Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, ZOOM, 18 listopada, 13:00-16:00 – szczegóły (plik PDF, 400 KB)
 • 20.10.2021: Spotkanie w Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. „Zadanie Polski jest na Wschodzie”. Dyskusja wokół książki Wojciecha Łyska. 27 października, 2021, 12:00, na platformie ZOOM – szczegóły (plik PDF, 396 KB)
 • 04.10.2021: Spotkanie w Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN  podsumowujące realizację grantu pt. Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. 14 października 2021 r. (szczegóły PDF, 477 KB)
 • 22.09.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. World War II Museums in Central and Eastern Europe. 01 października 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 393 KB)
 • 25.08.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Dyskusja wokół wznowionej książki Czesława Madajczyka „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce”. 01 września 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 381 KB)
 • 21.06.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska. 28 czerwca 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 438 KB)
 • 09.06.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Victims and Victors: Holocaust in Collective Memory of the Mountain Jews. 15 czerwca 2021 o godz. 15:45 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 387 KB)
 • 01.06.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Wina, kara, polityka. Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej. Dyskusja wokół książki prof. Pawła Machcewicza i prof. Andrzeja Paczkowskiego. 10 czerwca 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 375 KB)
 • 24.05.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Współczesna kultura historyczna i jej przemiany. Dyskusja wokół książki Andrzeja Szpocińskiego. 01 czerwca 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom (szczegóły PDF, 369 KB)
 • 13.05.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych – zamknięte (szczegóły PDF, 446 KB)
 • 05.05.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Współczesne procesy polityczne w Azji Środkowej, które odbędzie się 12 maja 2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom – szczegóły plik PDF, 368 KB
 • 16.04.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL. Dyskusja wokół książki Martyny Grądzkiej-Rejak i Jana Olaszka. ZOOM, 20.04.2021, godz. 13:00 (PDF, 446 KB)
 • 12.04.2021 – The Richard Pipes Laboratory at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, the Graduate School for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, and the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding invite paper submissions ahead of the international conference:
  Migrating Knowledge in the Humanities and Social Sciences. The Experience and Contribution of Emigrant Intellectuals from Central and Eastern Europe
  to take place on 14th -15th October 2021 in Warsaw (more:  146 KB, PDF)Application form (125 KB, MS Word)
 • 06.04.2021 – Wykład dra hab. Sławomira Łukasiewicza, w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, pt. „Bezdomność” sowietologa. Emigracyjne losy Wiktora Sukiennickiego”. ZOOM, 09 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00 (446 KB, PDF)
 • 16.03.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Aspekty społeczno-kulturowe i nowe kanały komunikacyjne podczas protestów na Białorusi. ZOOM, 23.03.2021, godz. 13:00 (446 KB, PDF)
 • 05.03.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. The EU’s Eastern Partnership and Russia: from Damage Limitation to a Cooperative Agenda? ZOOM, 10.03.2021, godz. 13:30 – szczegóły (408 KB, PDF)
 • 16.02.2021: Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt.
  Wielka gra ludobójstwem. Współczesne reprezentacje genocydu w dyskursie. ZOOM, 22 lutego 2021, godz. 13:00 – szczegóły (447 KB, PDF)
 • 09.02.2021: Dyskusja wokół książki prof. Orzelskiej i dr Ukielskiego pt. Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników – Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, ZOOM, 15 lutego 2021, godz. 17:00 – szczegóły (373 KB, PDF)
 • 19.01.2021: Spotkanie pt. Odbudowa niepodległej Polski a nurty polskiej lewicy. Wokół książki prof. Andrzeja Friszkego „Państwo czy rewolucja”Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, ZOOM, 26 stycznia 2021 – szczegóły (437 KB, PDF)
 • 13.01.2021: Zaproszenie na dyskusję wokół książki pt.: Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła” – Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN, ZOOM, 21 stycznia 2021 – szczegóły (372 KB, PDF)
 • 04.01.2021: Ogłoszenie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN – szczegóły (361 KB, PDF)
 • 17.12.2020: Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa w ISP PAN zaprasza na otwarte spotkanie pt. Powojnie. Co dalej z Górskim Karabachem? 21 grudnia o godz. 14:30 na platformie Zoom – szczegóły (383 KB, PDF)
 • 07.12.2020: Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN serdecznie zaprasza na dyskusję pt. Beatyfikacja metropolity Andrzeja Szeptyckiego i jej znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej. 15 grudnia 2020 r. na platformie ZOOM o godz. 14:00 – szczegóły (436 KB, PDF)
 • 03.12.2020: Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Rewolucja nieoczekiwana” na Białorusi? Przyczynek do rozważań o przeobrażeniach w Europie Wschodniej, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 17:00 na platformie ZOOM – szczegóły (350 KB, PDF)
 • 16.11.2020: Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN serdecznie zaprasza na spotkanie pt. Sytuacja polityczna i wybory prezydenckie w Mołdawii, które odbędzie się 18 listopada o godz. 17:00 na platformie ZOOM – więcej (438 KB, PDF)
 • 12.10.2020: Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 października o godz. 12:00 na platformie ZOOM. Gościem będzie dr Jan Brodowski z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem spotkanie będzie książka badacza Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018.
  Dyskusję poprowadzi dr Bartłomiej Krzysztan (ISP PAN)
  Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: lab.pipes@isppan.waw.pl
 • 08.10.2020: Spotkanie na platformie ZOOM ̧ 14 października o godzinie 17:00: Dlaczego doszło do wznowienia konfliktu militarnego w Górskim Karabachu? więcej (4445 KB, PDF)