Dr Filip Bryjka

Filip Bryjka jest politologiem i doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN i analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń hybrydowych oraz operacji reagowania kryzysowego NATO i UE. Absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i bezpieczeństwa narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych sfinansowanych z grantów Kwatery Głównej NATO.

Zainteresowania naukowe:
 • zagrożenia hybrydowe
 • dezinformacja
 • konflikty zbrojne
 • operacje NATO i UE
 • polityka bezpieczeństwa
Wybrane publikacje:
 • Dezinformacja międzynarodowa: pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022.
 • Rozwój unijnych zdolności do zwalczania zagrożeń hybrydowych, „PISM Strategic File”, nr 9, 2022.
 • Wojny zastępcze, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021.
 • Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne wobec Polski w kontekście antyreżimowych protestów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, „Sprawy Międzynarodowe”, 2021, nr 2, s. 157-180.
 • The involvement of Western Balkan terrorist-fighters in armed conflicts in Syria and Iraq, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2021, nr 4, s. 151-173.
 • Operational control over non-state proxies, „Security and Defence Quarterly”, 2020, nr 4 (31), DOI: 10.0.138.139/sdq/
 • Serbscy bojownicy na froncie w Donbasie w latach 2014–2019, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2020, nr 1 (14), s. 110-131, DOI: 10.34862/rbm.2020.1.7
 • Wojny zastępcze – próba konceptualizacji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2019, nr 72(4), s. 181-201, DOI: 10.35757/SM.2019.72.4.08
Linki zewnętrzne:

 

 

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie