Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Obszary badawcze

Badania prowadzone przez Zakład koncentrują się na analizie kluczowych globalnych trendów, wyzwań i sposobów zarządzania nimi, w szczególności w ramach organizacji międzynarodowych. Zmiany w zakresie globalnych powiązań gospodarczych oraz kryzys (zmierzch) liberalnego ładu międzynarodowego tworzą potrzebę pogłębionych badań porównawczych nad transformacją multilateralizmu, globalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych oraz polityki mocarstw wobec nich. W tym kontekście niezbędna jest refleksja nad transformacją państw w obliczu wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, zwłaszcza związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, zmianami klimatycznymi, w tym dostępem do wody, czy migracjami. Członkami Zakładu są naukowcy prowadzący badania nad Unią Europejską, NATO, ONZ, integracją regionalną i współpracą transgraniczną w Azji Wschodniej i Azji Południowej, jak również na temat uwarunkowań wewnętrznych w takich państwach jak Chiny, Francja, Indie, Mongolia, Niemcy, Polska, USA czy Wielka Brytania.

Zakład prowadzi seminarium naukowe, poświęcone nowym podejściom teoretycznym i metodologicznym w stosunkach międzynarodowych oraz ich empirycznym zastosowaniom.

Pracownicy Zakładu aktywnie kształtują polską debatę publiczną dotyczącą spraw międzynarodowych, m.in. poprzez organizację debat eksperckich we współpracy z Ośrodkiem Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej i Instytutem WiseEuropa.

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Dr hab. Adam Burakowski
Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Dr hab. Adam Burakowski

Zainteresowania badawcze Polityka państw Azji Południowej Historia najnowsza państw...
Dr hab. Agnieszka K. Cianciara
Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Dr hab. Agnieszka K. Cianciara

Zainteresowania badawcze Integracja europejska, zróżnicowana integracja i dezintegracja...
Dr Tomasz Paszewski
Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Dr Tomasz Paszewski

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA Teoria wojny,...
Dr Katarzyna Golik
Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Dr Katarzyna Golik

Zainteresowania badawcze Edukacja mniejszości narodowych w ChRL Polityka pogranicza...
Mgr Marta Tomczak
Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Mgr Marta Tomczak

Zainteresowania badawcze Współczesne problemy polityczne Chin Chińska polityka...