Dr hab. Paulina Codogni

Zakład Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Zainteresowania badawcze
  • Strategie i metody współczesnego oporu społecznego z uwzględnieniem nowych technologii
  • Symbolika i kultura oporu społecznego jako czynnik wzmacniający ruch w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko
  • Opór społeczny na terenie Zachodniego Brzegu
Publikacje
  • Walka bez przemocy na przykładzie oporu Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu Jordanu wobec polityki Izraela, Warszawa, ISP PAN, 2019
  • Architektura oddzielenia: polityka władz Izraela wobec Palestyńczyków mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu w pierwszych dekadach XXI wieku, Warszawa, ISP PAN, 2016
  • Wybory czerwcowe 1989 roku: u progu przemiany ustrojowej, Warszawa IPN, 2012
  • Okrągły Stół czyli Polski Rubikon, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2009
  • Rok 1956, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2006
Curriculum Vitae

Doktor habilitowana nauk humanistycznych. Zatrudniona od 2004 r., najpierw jako asystent, następnie adiunkt i obecnie profesor ISP PAN.  Autorka licznych artykułów naukowych oraz trzech książek na temat najnowszej historii Polski i dwóch na temat Bliskiego Wchodu. Stopień naukowy uzyskała w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 2002-2017 była asystentem, a następnie adiunktem w Collegium Civitas, warszawskiej uczelni specjalizującej się w studiach społecznych i politycznych. W latach 2012-2017 na tej samej uczelni pełniła funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Linki zewnętrzne
Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie