Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna Polski
  • Bezpieczeństwo Polski w zmieniającym się ładzie wielobiegunowym
  • Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Inicjatywa Trójmorza, Grupa Wyszehradzka

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie