Dr hab. Ireneusz Sadowski

Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Ireneusz Sadowski jest socjologiem, profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w badaniach nad strukturą społeczną, instytucjami publicznymi oraz wzajemnymi relacjami tych dwóch sfer. Od kilku lat realizuje projekty badawcze zorientowane na innowacje metodologiczne we wspomnianym obszarze, merytorycznie dotyczące m.in. uwarunkowań zinstytucjonalizowanych wyborów (tak w zakresie karier, jak i wyborów politycznych), wpływu instytucjonalnych bodźców na decyzje aktorów indywidualnych i organizacyjnych. Wyniki swoich analiz publikował między innymi w Intelligence, East European Politics and Societies, International Journal of Sociology. W roku 2018 ukazała się zredagowana wspólnie z Bogdanem W. Machem książka „Ludzie w sieciach” (Warszawa: ISP PAN), podsumowująca wyniki projektu badawczego pod tym samym tytułem, gdzie analizował m.in. relacyjne uwarunkowania decyzji wyborczych.

Zainteresowania badawcze

  • Struktura społeczna, sieci społeczne
  • Zmiana instytucjonalna, reformy państwa
  • Podziały społeczno-polityczne, badania wyborcze
  • Transformacja systemowa i społeczeństwo obywatelskie

Wybrane publikacje

I. Sadowski, A. Zawistowska (2020) The net effect of ability tilt in gendered STEM-related choices, Intelligence, Vol. 80 (DOI: 10.1016/j.intell.2020.101439).

I. Sadowski, N. Pohorila (2018) Game of Seats: Electoral Rules, Revolutions, and Affiliation Switching in Ukraine, 1990–2014, East European Politics and Societies, Vol. 32(1): 142-167  (DOI: 10.1177/0888325417728771).

I. Sadowski (2018) The Constant Electoral Flux? Party System and the Circulation of Candidates and Parliamentarians in Poland, 1989–2011, International Journal of Sociology, Vol. 41(1): 34-59  (DOI: 10.1080/00207659.2018.1414502).

B. W. Mach, I. Sadowski (2018) Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki, Warszawa: ISP PAN.

I. Sadowski (2016) Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji, Nauka 3/16: 27-53.

I. Sadowski (2014) Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, Przegląd Socjologiczny, Vol. 53(3): 89-114.

I. Sadowski, B. W. Mach (2014) Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny – przypadek nauk humanistycznych i społecznych, Nauka 2/14, ss. 67-103.

I. Sadowski (2013) Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym, Studia Politologiczne, Vol. 29: 37-78.

I. Sadowski (2012) Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej, Studia Socjologiczne, Vol. 205: 101-127.

I. Sadowski (2011) Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich, Warszawa: ISP PAN.

I. Sadowski (2009) Contextuality of the Concept of Civil Society. From Particular Meanings to Common Vector of Emancipation, Polish Sociological Review, Vol. 165: 63-80.

Linki zewnętrzne

Prywatna strona internetowa: spoleczenstwo.pl
Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie