Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Obszary badawcze

Zakład zajmuje się badaniem współczesnych przemian społecznych na poziomie globalnym i lokalnym. W obszarze naszych zainteresowań jest również polska rzeczywistość instytucjonalna oraz wybrane problemy społeczne. Obiektem naszych analiz są trwające obecnie procesy o charakterze średniookresowym, a nie zamknięte okresy badane z perspektywy historycznej. Są to procesy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze – procesy stanowiące kontynuację trendów związanych z transformacją ustrojową. Po drugie – procesy nowe, wywołane przez zjawiska o charakterze globalnym.

W naszych badaniach stosujemy podejście multidyscyplinarne. Zakładamy łączenie technik ilościowych, jakościowych i eksperymentalnych. Czerpiemy głównie z teorii oraz metodologii stosowanych w socjologii i politologii, a także w ekonomii, polityce społecznej i innych dyscyplinach. wiedzy.

Jako przedmiot analizy traktujemy równolegle:

  • obiektywne procesy i zjawiska społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru instytucjonalnego;
  • postrzeganie tych zjawisk i procesów przez rozmaite grupy społeczne — od elit politycznych po społecznie, materialnie i edukacyjnie wykluczonych;
  • specyfikę zachowań i strategie jednostek i poszczególnych grup społecznych.

Poza realizowaniem celów czysto poznawczych, poszukujemy sposobów eliminowania negatywnych społecznych i ekonomicznych skutków badanych zjawisk, a także  metod wspierania efektów pozytywnych.

 

Nasza kadra naukowa

Dr Weronika Grzebalska
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Weronika Grzebalska

Weronika Grzebalska jest socjolożką, absolwentką Instytutu Socjologii UW (magna...
Dr Paweł Kamiński
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Paweł Kamiński

Zainteresowania badawcze Grupy interesu Partie polityczne Podziały socjopolityczne...
Dr Marta Kołczyńska
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Marta Kołczyńska

Zainteresowania badawcze postawy i zachowania polityczne międzynarodowe badania...
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Prof. dr hab. Bogdan W. Mach

Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3440-7899
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Zainteresowania badawcze Pamięć społeczna, polityka pamięci Przemiany kultury...
Dr hab. Marta Danecka
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Marta Danecka

Zainteresowania badawcze Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i innych krajach...
Dr hab. Ireneusz Sadowski
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Ireneusz Sadowski

Ireneusz Sadowski jest socjologiem, profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN....
Dr Jakub Wysmułek
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Jakub Wysmułek

Zainteresowania badawcze Polityka pamięci Historia społeczna Antropologia historyczna...
Dr Anna Ciepielewska-Kowalik
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Anna Ciepielewska-Kowalik

Anna Ciepielewska-Kowalik – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,...
Dr Adam Kęska
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Adam Kęska

Zainteresowania badawcze Metodologia badań ilościowych w naukach społecznych Analiza...
Mgr Rafał Pląsek
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Mgr Rafał Pląsek

Zainteresowania badawcze Socjologia edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemian...