Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Kierunki badań prowadzonych w Zakładzie Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

W badaniach Zakładu podejmowane są prace koncepcyjno-teoretyczne oraz analizy empiryczne dotyczące długofalowych przemian polskich instytucji, struktur i polityk społecznych po roku 1989 oraz zmian, które w tym okresie dokonały się w indywidualnych postawach, preferencjach i zachowaniach obywateli. Polskie przemiany obserwujemy, analizujemy i interpretujemy w szerokim kontekście historycznej transformacji całego regionu wschodnio-centralnej Europy – począwszy od fazy radykalnej zmiany struktury instytucjonalnej i społecznej na początku lat 90-tych XX wieku po aktualne „transformacje transformacji” w Polsce i w innych krajach regionu. Prowadzone prace obejmują w wewnątrz- i międzykrajowe analizy porównawcze oraz studia historyczne. Dotyczą one badań nad: (1) reformami instytucji i przestrzeni publicznej oraz koprodukcją polityk społecznych, (2) długofalowymi przemianami nierówności i mobilności społecznej, (3) pamięcią zbiorową i bezpieczeństwem w kontekście nowych form patriotyzmu, paramilitaryzmu, polityki płci i feminizmu w Polsce i w regionie, (4) historycznymi i generacyjnymi determinantami postaw, preferencji i zachowań społecznych i politycznych oraz metodologią ich analizowania, (5) grupami i organizacjami interesu i wpływu w Polsce i w Europie.

W prowadzonych studiach stosujemy zróżnicowane metody badawcze. Obejmują one jakościowe analizy tekstów, dokumentów i źródeł oraz wiele metod analiz ilościowych, w tym statystyczne analizy dużych zbiorów danych i metody eksperymentalne. Cechę charakterystyczną prowadzonych w Zakładzie prac jest dążenie do zapewnienia zbieranym i analizowanym danym „długiego trwania” poprzez ciągłe wykorzystywanie ich w nowych i zróżnicowanych kontekstach badawczych. Tego rodzaju podejście jest wyrazem troski o kumulatywność w rozwoju nauk społecznych. Przykładem są analizy społeczno-ekonomicznych trajektorii kolejnych pokoleń oraz badania nad sieciami społecznymi.

W swej pracy naukowej pracownicy Zakładu aktywnie współpracują z badaczami z zagranicy – działają w zespołach międzynarodowych, realizują projekty i granty, organizują konferencje. Od wielu lat w pracach Zakładu uczestniczy też John. E. Jackson, emerytowany profesor nauk politycznych z University of Michigan.

 

Nasza kadra naukowa

Dr Weronika Grzebalska
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Weronika Grzebalska

Weronika Grzebalska jest socjolożką, absolwentką Instytutu Socjologii UW (magna...
Dr Paweł Kamiński
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Paweł Kamiński

Zainteresowania badawcze Grupy interesu Partie polityczne Podziały socjopolityczne...
Dr Peter Čuroš

Dr Peter Čuroš

Peter Čuroš jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W poprzednich...
Dr Marta Kołczyńska
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Marta Kołczyńska

Zainteresowania badawcze postawy i zachowania polityczne międzynarodowe badania...
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Prof. dr hab. Bogdan W. Mach

Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3440-7899
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Zainteresowania badawcze Pamięć społeczna, polityka pamięci Przemiany kultury...
Dr hab. Ireneusz Sadowski
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Ireneusz Sadowski

Ireneusz Sadowski jest socjologiem, profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN....
Dr Jakub Wysmułek
Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr Jakub Wysmułek

Zainteresowania badawcze Polityka pamięci Historia społeczna Antropologia historyczna...
Dr hab. Anna Ciepielewska-Kowalik
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Anna Ciepielewska-Kowalik

Anna Ciepielewska-Kowalik – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,...