Prof. dr hab. Bogdan W. Mach

Zakład Systemów Społeczno-Politycznych