Dr Weronika Grzebalska

Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Weronika Grzebalska jest socjolożką, absolwentką Instytutu Socjologii UW (magna cum laude) i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce (para)militaryzmu, wojny, bezpieczeństwa i polityki płci w Europie Środkowo-Wschodniej. Była stypendystką German Marshall Fund of the United States, Fundacji Kościuszkowskiej oraz ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Staże naukowe odbyła na Clark University (Worcester, MA), w Institute of Advanced Studies (Kőszeg) i na Central European University (Budapeszt).

Zainteresowania badawcze

  • militaryzm, paramilitaryzm i militaryzacja
  • wojna i pamięć wojny
  • socjologia wojska i bezpieczeństwa
  • polityka prawicy
  • polityka płci
  • Europa Środkowo-Wschodnia

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
  • +48 22 825 52 21
Bądź z nami w kontakcie