Dr Magdalena Lemańczyk

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • stosunki polsko-niemieckie w XX wieku
  • mniejszości niemieckie w Europie
  • mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  • tożsamość narodowa (etniczna), kwestie językowe, procesy migracyjne
  • jakościowe metody i techniki badawcze w socjologii

Publikacje

Lista publikacji [PDF file]

Curriculum Vitae [PDF file]

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie