Dr Magdalena Lemańczyk

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • Polityki migracyjne w Niemczech,
  • Stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI w.,
  • Mniejszości narodowe i etniczne (kwestie tożsamościowe, językowe, prawne),
  • Pamięć społeczna,
  • Jakościowe metody i techniki badań socjologicznych.

Publikacje

Lista publikacji [PDF file]

Curriculum Vitae [PDF, 661 KB]

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie