Zakład Studiów nad Niemcami

W Zakładzie Studiów nad Niemcami prowadzone są badania w kilku obszarach, przede wszystkim problemów etnicznych (mniejszości narodowe, migracje), historii stosunków polsko-niemieckich, oraz współczesnych stosunków polsko-niemieckich w kontekście międzynarodowym. Badania mają charakter interdyscyplinarny (historia, socjologia, nauki polityczne).

Historii stosunków-polsko niemieckich dotyczą badania nad międzynarodowymi uwarunkowaniami pozycji Polski przed 1989 r. (m.in. Układ Warszawski w końcowej fazie istnienia) i jej polityką wobec zjednoczenia Niemiec. Badane są także wybrane aspekty, szczególnie istotne dla historii stosunków polsko-niemieckich (przykładowo Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, „Ziemie Odzyskane” w polskiej pamięci i kształtowaniu tożsamości). W aktualną problematykę wchodzą badania nad partiami radykalnie prawicowymi w krajach niemieckojęzycznych oraz narracją postkolonialną o Polsce w niemieckiej prasie po 1990 r.

Nadal istotną rolę w relacjach polsko-niemieckich odgrywają zagadnienia narodowościowe (mniejszość niemiecka w Polsce, mniejszość polska w Niemczech, procesy migracyjne) Zarówno problematyki etnicznej, jak i historii stosunków polsko niemieckich dotyczy prowadzony przez kilku pracowników Zakładu projekt o „Pamięci o obozach dla ludności niemieckiej w powojennej Polsce (PRL i III RP”). W tym obszarze współpracujemy z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Gliwicach. Z problematyką migracji związane są badania nad tożsamością dzieci z małżeństw polsko-niemieckich.

Ponadto monitorowane są aktualne zagadnienia dotyczące mniejszości niemieckiej w Polsce, a także bieżące wydarzenia dotyczące polityki międzynarodowej, miejsca w nich Niemiec i Austrii (aktualne relacje z Polską, polityka w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej).

 

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Magdalena Lemańczyk
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr Magdalena Lemańczyk

Zainteresowania badawcze Polityki migracyjne w Niemczech, Stosunki polsko-niemieckie...
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr hab. Wanda Jarząbek

Zainteresowania badawcze Historia zimnej wojny Funkcjonowanie bloku wschodniego Polityka...
Dr Paweł Popieliński
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr Paweł Popieliński

Zainteresowania badawcze Mniejszość niemiecka w Polsce po 1989 roku Mniejszości...
Dr Piotr Andrzejewski
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr Piotr Andrzejewski

Zainteresowania badawcze Partie i ruchy radykalnie prawicowe w Europie Ruchy populistyczne...