Dr Paweł Popieliński

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • Mniejszość niemiecka w Polsce po 1989 roku
  • Mniejszości etniczne w Polsce: szczególnie Romowie i Tatarzy
  • Mniejszości narodowe w RFN: szczególnie Sinti i Romowie
  • Górny Śląsk i „śląskość” w XX i XXI w
  • Stosunki polsko-niemieckie od 1945 roku
  • Polsko-enerdowsko-czechosłowackie kontakty obywatelskie w latach 70. XX w

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie