Dr hab. Marta Danecka

Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Zainteresowania badawcze

  • Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
  • Polityczne i społeczne uwarunkowania rozwoju społeczeństw w Ameryce Łacińskiej
  • Przemiany w polityce społecznej (instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, wielosektorowość)
  • Rozwój aktywizacji społecznej grup zmarginalizowanych („włączanie” społeczne)
  • Zróżnicowania i nierówności społeczne w społeczeństwach demokratycznych.

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie