Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Obszary badawcze

Zakład analizuje wpływ aktorów zbiorowych na system decyzyjny państwa oraz na uwarunkowania i dynamikę tego oddziaływania. W ostatnich latach realizowano 2 duże projekty badawcze: 1) Zasoby i działania elit państwa (2012-2016); 2) Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa (2015 – 2018).

W pierwszym projekcie badaniem objęto elity administracyjne państwa, obserwowane w sieciach wielostronnych relacji z innym elitami. W centrum uwagi znalazło się pytanie o to, jak współpraca i rywalizacja urzędników i polityków wpływa na sposób podejmowania decyzji w państwie, a w konsekwencji – na efektywność procesów rządzenia. Analizom poddano rodzaje i jakość zasobów społecznych i kulturowych elit administracyjnych, jak również sposoby ich wykorzystywania nie tylko w procesach decyzyjnych, ale też zarazem adaptacyjnych i autonomizacyjnych w stosunku do otoczenia instytucjonalnego. W 2013 roku przeprowadzono w 50 swobodnych wywiadów ustrukturalizowanych z dyrektorami i wicedyrektorami departamentów ministerstw oraz przeprowadzono trzy case studies, dotyczące decyzji legislacyjnych z udziałem badanych elit.

Przedmiotem badania w ramach drugiego projektu jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU), nazywana też Inicjatywą Ludową i stanowiąca narzędzie demokracji bezpośredniej, wbudowane w system demokracji przedstawicielskiej w Polsce. Analizowane są w tym przypadku  ustrojowe założenia oraz praktyczne sposoby funkcjonowania tej instytucji w państwie. Jest ona oceniana w dwóch układach odniesienia: ze względu na kwestie partycypacji obywatelskiej oraz na kształtowanie mechanizmów decyzyjnych i przebieg prac legislacyjnych w parlamencie. Najważniejszym celem jest odkrycie przyczyn niskiej skuteczności władczej tego narzędzia oraz fenomenu jego stosowania, pomimo społecznej świadomości jego wad i ograniczeń.  Badanie jest realizowane metodą case studies w odniesieniu do celowo dobranych, niejednorodnych inicjatyw, z uwzględnieniem analiz materiałów zastanych i wywiadów z  przedstawicielami komitetów.

 

 

Informacje kontaktowe
Kierownik Zakładu
Członkowie
Dr Anna Machcewicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracownia Myśli Politycznej - p.o. kierownika: dr hab. Janina Gładziuk-Okopień
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Dr Marta Olesik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Marta Olesik

Zainteresowania badawcze teologia polityczna, teoria krytyczna, modele metafizyczne...
Mgr Emilia Kowalewska
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Mgr Emilia Kowalewska

Zainteresowania badawcze Konstytucjonalizm Instytucjonalne mechanizmy ochrony praw...
Dr Mateusz Janik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Mateusz Janik

Zainteresowania badawcze nowożytna filozofia polityczna zwrot po-kartezjański globalna...
Dr Daniel Płatek
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Daniel Płatek

Zainteresowania badawcze Protesty społeczne i socjologia działań zbiorowych Socjologia...
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Jacek Wasilewski

Zainteresowania badawcze Publikacje Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9900-1809
Prof. dr hab. Ewa Nalewajko
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Ewa Nalewajko

Zainteresowania badawcze Władza i decydowanie polityczne Elity państwa –...
Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

Zainteresowania badawcze Wydolność strategiczna państwa Porównawcze badania ustrojów...
Dr Witold Betkiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Witold Betkiewicz

Witold Betkiewicz jest empirycznie zorientowanym socjologiem polityki. Specjalizuje...
Dr Anna Radiukiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Anna Radiukiewicz

Zainteresowania badawcze Społeczeństwo obywatelskie i demokracja (socjologia życia...
Dr Zofia Newlin-Mazaraki
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Zofia Newlin-Mazaraki

Zainteresowania badawcze Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i postaw...
Dr Michał Pospiszyl
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Michał Pospiszyl

Zainteresowania badawcze historia biopolityki teologia polityczna kultura wizualna...
Mgr Bartosz Wójcik
Pracownia Myśli Politycznej

Mgr Bartosz Wójcik

Zainteresowania badawcze Hegel i niemiecki idealizm Teorie krytyczne Współczesna...